3185 NE 135th Street, Anthony, FL 32617 - MLS# 755946 | CENTURY 21